Novinky

Maturitní a přijímací zkoušky - vyjádření MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vydalo tiskovou zprávu k plánovanému průběhu maturitní zkoušky, jednotné přijímací zkoušky a závěrečné zkoušky v souvislosti s řešením mimořádné situace v důsledku šíření koronavirové nákazy.

Celý text tiskové zprávy naleznete na webu MŠMT pod tímto odkazem: 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni.

 


Uzavření kanceláře školy

Až do odvolání je uzavřena kancelář školy.

V opravdu nezbytně nutných případech můžete kontaktovat ekonomku školy na telefonním čísle 732 708 994, a to v pondělí, v úterý a ve středu od 8 do 12 hodin,

Děkujeme za pochopení,

Ing. Jitka Chládková, ředitelka školy


Nouzový stav - ŠKOLSTVÍ

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:

-          ZUŠ (nově),

-          zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),

-          jazykové školy (nově),

-          jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),

-          ZŠ,

-          SŠ a konzervatoře,

-          VOŠ.

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.

Zákaz se ode dne 13. 3. 2020 nově týká základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a také jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí.

Zákaz nově rovněž dopadá od 13. 3. 2020 i na akce pořádané těmito školami pro žáky a studenty, jako jsou např. zotavovací akce či jiné podobné akce typu lyžařské zájezdy, školy v přírodě, výměnné pobyty. V případě již probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto akce dokončit.

Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.

Zákaz se již ode dne 11. 3. 2020 týká základních škol, včetně základních škol při zdravotnickém zařízení a základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to bez ohledu na zřizovatele – tedy veřejných i soukromých. Zákaz se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování na těchto školách včetně odborného výcviku.

Zákaz se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celého vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto nástrojů rozhoduje ředitel školy.

Přestože se usnesení vlády výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol, doporučujeme zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

 

Školní jídelny - stravování žákům a studentům ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ se po tuto dobu nebude poskytovat. Na jiné činnosti nemá usnesení vlády přímý vliv.

Školská účelová zařízení - činnost pro žáky a studenty, která je vzděláváním, se zakazuje. Jiné činnosti doporučujeme přerušit nebo omezit v maximální možné míře.

Školská poradenská zařízení – zákaz se jich přímo nedotýká, doporučujeme provoz přizpůsobit situaci.

Školská výchovná a ubytovací zařízení - zákaz se jich přímo nedotýká, doporučujeme činnost omezit v maximální možné míře.

 


MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ (PANDEMIE KORONAVIRU)

Od středy 11. 3. 2020 až do odvolání jsou uzavřeny všechny základní, střední a vysoké školy bez rozdílu zřizovatele.

Organizace výuky  po dobu uzavření naší školy - pro vzájemnou interakci mezi žáky a učiteli jsou v každodenním režimu využívány prostředky umožňující dálkovou komunikaci (zasílání práce, úkolů a zpětné vazby).

ZDE  naleznete nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR o uzavření škol.

ZDE naleznete nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR o zákazu konání akcí nad 100 osob.

ZDE  naleznete vyjádření Hejtmana Pardubického kraje.

Taktéž je od 11. 3. 2020 až do odvolání uzavřena školní jídelna při DM VM.

Přípravné kurzy pro deváťáky v termínu 19. 3.  a 2. 4. 2020 se budou konat pouze v případě zrušení zákazu uzavření školy, v opačném případě budou zrušeny.

I nadále sledujte naše webové stránky, které budeme průběžně aktualizovat.

Pro případné další informace mě prosím kontaktujte na chladkova@sspo.cz.

Děkuji.

Ing. Jitka Chládková

ředitelka školy


Google Digital Garage Certifikate

Źáci čtvrtého ročníku - studiního zaměření Internetové podnikání měli možnost si udělat kurz Digitálního marketingu, tzv. Digital Garage Certifikate. Po absolvování kurzu a složení zkoušky obdrželi níže zobrazený certifikát.

Proč INTERNETOVÉ PODNIKÁNÍ?

Víte, že 81 % Čechů zvažuje nákup dárků přes internet, a dokonce 33 % už nakupuje dárky pouze online? Tržby e-shopů vzrostly meziročně o 16 %. Jedná se o dlouhodobý trend, který zdaleka nezpomaluje, a kdo jiný než právě škola, která vychovává mladé podnikatele, to má reflektovat.

Proto jsme již před časem, s pomocí externistů z oborových firem, založili studijní obor "Internetové podnikání", kde se studenti učí, jak vybudovat fungující e-shop, jak propagovat firmu na internetu a sociálních sítích, jak psát zajímavé texty, jak vytvářet fotky, videa a mnoho dalších nezbytných dovedností. 

No a protože každý "e-shopař" a "marketér" vám řekne, že fotka produktu je to nejdůležitější, pořídili jsme si nově i vlastní vybavení. Kromě kvalitního fotoaparátu máme ve škole produktový stůl, potřebná světla i grafické programy. 

Zkrátka, snažíme se držet palec na tepu doby, tak ho držte spolu s námi!  


"Byli jsme slyšet" - Český rozhlas Pardubice

Ředitelka školy Ing. Jitka Chládková a žákyně 3. ročníku Eliška Valášková v živém vysílání Českého rozhlasu Pardubice

V úterý 3. března měli posluchači Českého rozhlasu Pardubice možnost slyšet naživo zástupce naší školy. Redaktor Jakub Malý si povídal s ředitelkou školy Ing. jitkou Chládkovou a ředitelkou fiktivní firmy Cotton Candy s.r.o. Eliškou Valáškovou o činnosti fiktivních firem na naší škole. 

Celý rozhovor si můžete poslechnout ZDE.


Představujeme francouzskou rodilou mluvčí

Francouzská dobrovolnice ve Vysokém Mýtě

Jako každý rok i letos přicestovali do Vysokého Mýta dva zahraniční dobrovolníci, kteří nejenže pomáhají ve středisku volného času Mikádo, ale navštěvují mimo jiné i školy. Letos mám již podruhé tu čest dělat mentoring (pomáhání a předávání zkušeností, informací) dobrovolnici z Francie - Orelii Rouviere. 

Po dokončení vysoké školy - ve svých čtyřiadvaceti letech - se přihlásila do programu Erasmus, což pro ni bylo  - jak sama říká - až překvapivě snadné rozhodnutí.
Orelie jsem se v Mikádu zeptala na několik zajímavých otázek, které mi ráda zodpověděla.

 Jak ses k programu Erasmus dostala?

 V mém městě ve Francii je spousta asociací, které se sdružují v centrech sociálních služeb a zaměřují se na pomoc mladým lidem a studentům - například s hledáním zaměstnání. Zjišťovala jsem možnosti, jak cestovat a pracovat zároveň, a když mě jedna z pracovnic oslovila s nabídkou vycestovat do zahraničí zadarmo, neodmítla jsem. Papírování a důležité věci za mě bez problémů vyřídilo centrum. Byla jsem nadšená, protože tento projekt je úžasnou příležitostí, jak skloubit práci, vzdělávání i zábavu.

Jak ses dozvěděla o Česku? Co se ti tady líbí?

 Před rokem jsem vycestovala soukromě do střední Evropy a moje kamarádka mi okamžitě doporučila Česko. Jelikož se ve francouzských školách moc o ostatních zemích neučíme, věděla jsem pouze základní informace. Když jsem minulé léto přijela do Česka poprvé, okamžitě jsem si vaši zem zamilovala. Její přírodu, kulturu, architekturu a hlavně i příjemné a přátelské lidi. Myslím si, že je důležité o Česku mluvit více, a je smutné, že mnoho lidí o tak krásné zemi neví.

Jak vypadá tvůj den v Mikádu? Je to náročné?

 Náročnost se liší podle toho, jestli je v ten den nějaká akce, nebo ne. Pokud ano, dopoledne se věnujeme přípravě akce nebo už rovnou na akci jsme (například Vánoční trhy, kde Mikádo mělo svůj stánek). Pokud akce není, připravuji různé aktivity pro děti, které přijdou po škole do centra.

Část práce tvoří i návštěva středních škol, kde se buď podílím na výuce francouzštiny, prezentuji svou zemi nebo se sama zdokonaluji. Pravidelně chodím například do střední školy podnikání na hodiny angličtiny a španělštiny, kde jsou buď společné aktivity, nebo probíhá výuka.

Kromě práce s dětmi vyučuji jednotlivce francouzštinu - většinou kolem 15. hodiny odpoledne. Každou středu pořádám od 17:30 kurzy francouzské kuchyně a na jazykových kurzech, které probíhají pozdě odpoledne, si zdokonaluji svoji angličtinu a učím se i česky. Se svou prací jsem spokojená.

 

Orelie zůstane ve Vysokém Mýtě až do září letošního roku, poté se vrátí zpět domů. 

Do té doby máte možnost potkat ji v Mikádu nebo navštívit některý z kurzů. Určitě se s vámi ráda setká!

Projekt je možný díky evropskému sboru solidarity - EVS.

 

Nela Netková

 


Rodilí mluvčí z Montany

Jsme rádi, že jsme opět mohli přivítat v naší škole Steva Siegelina a jeho manželku Lauru z USA. Pro žáky naší školy si připravili prezentaci o státech Indiana, Michigan a Montana. Měli jsme tak možnost se seznámit s přírodními krásami v národních parcích Glacier a Yellowstone na severozápadě USA a prohlédnout si jak zemědělskou, tak průmyslovou oblast u Velkých jezer v Severní Americe. Siegelinovi byli také zapojeni do konverzací s našimi žáky ve všech ročnících a to během ledna a února.


Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám naplněny!

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Dne 9. ledna 2020 došlo k naplnění kapacity kurzů - přihlášky prosím již nezasílejte.

Děkuji.

Jitka Chládková, ředitelka školy

 

Žákům devátých tříd nabízíme přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka, a to od ledna až do dubna 2020. Učitelé budou během přípravných kurzů uplatňovat náš vzdělávací princip – v maximální možné míře se žákům věnovat individuálně.

Během kurzů si žáci mohou také zkusit ilustrační testy, tzv. přijímačky nanečisto (POZOR! Ty jediné se budou konat ve středu!!!), které vyhodnotí učitelé školy. I tyto testy s žáky společně probereme a vysvětlíme jim případné chybné odpovědi či postupy.

Otevírat budeme jednu třídu  pro 30 žáků (v případě většího zájmu dvě třídy).

Přípravné kurzy budou probíhat vždy ve čtvrtek v čase:

  • 16:00 – 16:45 matematika
  • 16:50 – 17:35 český jazyk

Celkem 8 dvouhodinovek! bude probíhat takto:

  • Leden –  16. 1., 23. 1., 29. 1.(středa)
  • Únor – 6. 2., 20. 2.
  • Březen – 5. 3., 19. 3.
  • Duben – 2. 4.

Přijímačky nanečisto proběhnou pouze jako součást kurzů ve STŘEDU 29. 1. 2020 v čase (pokud dojde ke změně termínu, budete včas upozorněni) :

  • 15:40 – 16:50 – ilustrační test z matematiky
  • 17:00 – 18:00 – ilustrační test z českého jazyka

Přípravné kurzy včetně přijímaček nanečisto poskytujeme všem uchazečům za účastnický poplatek 400 Kč na žáka*. Platbu je možné provést v hotovosti v kanceláři školy, případně zaslat na účet školy 19 – 1323554379/0800 s uvedením jména a příjmení žáka do poznámky (např. Květuše Jarní) 
do 10. ledna 2020. V případě neuhrazení v termínu bude místo v kurzu postoupeno dalšímu zájemci.

Vyplněnou přihlášku prosíme zaslat na email chladkova@sspo.cz (vyčkejte na potvrzující email!) nebo odevzdat v kanceláři školy do 10. ledna 2020 -případně do naplnění kapacity kurzu.

Přihlášku na tyto kurzy si můžete stáhnout ZDE.

 *V případě odevzdání zápisového lístku na naši školu pro školní rok 2020/2021 bude v měsíci září 2020 účastnický poplatek vrácen v plné výši.

Kontakt: Jitka Chládková - chladkova@sspo.cz, 603 532 953


Účetnictví a japonština

A protože nás to s žáky baví, rádi se jim věnujeme i po vyučování.

Nejen že nás, učitele, mohou oslovit během našich konzultačních hodin, každý rok přidáváme něco navíc!

Po loni žáky velmi vítané podpoře při přípravě na praktickou maturitní zkoušku z účetnictví letos opět pokračujeme! Cvičení z účetnictví probíhají každý čtvrtek od 15 hodin. Přidáte se?

I letos jsme otevřeli základy japonštiny - loňský kurz probíhá v pondělí v rámci 8. vyučovací hodiny, začátečníci pak docházejí v úterý 7. vyučovací hodinu. Stihnete ještě naskočit do kurzu?

 


Dny otevřených dveří

Pro zájemce o studium zveřejňujeme DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Těšíme se na Vaši návštěvu ve dnech

 
Pondělí 14. října 2019

08:00 - 17:00

Středa 13. listopadu 2019

09:00 - 14:00

Sobota 23. listopadu 2019            

08:00 - 12:00

Pondělí 9. prosince 2019

14:00 - 17:00

Sobota 18. ledna 2020

08:00 - 12:00

Po telefonické domluvě nás můžete navštívit kdykoliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proč přijít na den otevřených dveří?

Představíme Vám studijní obory: 

ANGLICKÝ JAZYK PRO ODBORNOU PRAXI a INTERNETOVÉ PODNIKÁNÍ

Dále budete mít možnost blíže poznat prostředí školy, popovídat si se žáky školy, podívat se do vybraných hodin, prohlédnout si interiéry včetně domova mládeže a jídelny. 

Poskytneme Vám také informace o studiu, dozvíte se, jaké uplatnění mají naši absolventi, jak dopadli  
u maturitních zkoušek či jak probíhá příprava na státní maturitní zkoušku.

Seznámíme Vás také s výukou cizích jazyků, ukážeme Vám, jak funguje školní fiktivní firma, a seznámíme Vás s projekty, kterých se škola účastní na podporu výuky cizích jazyků.

Také Vám dáme odpovědi na otázky ohledně stipendií, školného, přípravných kurzů a přijímacích zkoušek.

Přijďte se podívat, těšíme se na Vás :)


Video marketing

Nově vyučujeme

Žáci 4. ročníku se učí pracovat s videem v novém předmětu Video marketing. Tento předmět vyučuje na naší škole odborník z praxe. Jedná se o Radka Štěpána, jehož podnikatelské aktivity můžete sledovat na www. filmovani.eu.

Proč Video marketing?

Komerční video se stalo již neodmyslitelnou součástí moderního marketingu. Proto jsme ho také zařadili do učebního plánu specializace: Internetové podnikání.

Výstižnou charakteristiku Video marketingu jsme přebrali  z https://www.evisions.cz:

Videa jsou v současnosti nejrychleji rostoucím formátem internetové reklamy. Může jít o krátké reklamní spoty přehrávané před jiným videem, například na YouTube, Stream.cz nebo před videi na zpravodajských portálech. Další možností video marketingu jsou delší samostatná videa zaměřená na propagaci služby či produktu. Může jít jak o propagaci přímou (předvedení, recenze či ukázka daného produktu), tak nepřímou (například srovnávací videotest různých produktů, informační video na související téma).

Globálně nejpopulárnější platformou video marketingu je služba YouTube, intenzivním kanálem, kde se videa zobrazují a šíří, je také Facebook, případně další sociální sítě. V českém prostředí hrají významnou roli i lokální projekty, jako je Stream.cz.


Vzkazy absolventů 2019

Na vzkazy letošních absolventů se můžete podívat ZDE. Postupně budeme přídávat další vzkazy.

 

 

"Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje." Ch. F. Browne.

Děkuji za nejkrásnější čtyři roky  těm nejlepším učitelům.


Dr. Karel Kostka - zřizovatel naší školy

Chtěli bychom Vám netradičním způsobem představit zřizovatele naší školy -

PaedDr. Karla Kostku, MBA, Ph.D.

Výsledek obrázku pro dr. Karel Kostka

Dr. Karel Kostka založil naši školu v roce 1993. Tehdejší Soukromá střední podnikatelská škola ve Vysokém Mýtě byla součástí sítě soukromých škol, jejichž zřizovatelem byl právě Dr. Kostka. Některé z těchto škol zanikly, jiné přešly pod nové zřizovatele. Kromě své "centrální školy" ve Vsetíně si Dr. Kostka ponechal pod svou patronací pouze jedinou školu, a to tu naši ve Vysoké Mýtě. 

Vliv "školní filozofie" Dr. Kostky na chod naší školy je patrný od samého začátku. Jde především o dobrou atmosféru, partnerský přístup k žákům a o výbornou profesní i osobní připravenost absolventů. 

V následujících dvou pořadech se můžete seznámit s osobností Dr. Kostky blíže:

pořad známého herce Jaroslava Duška: https://www.youtube.com/watch?v=fk4H6lDwfzg

pořad České televize Gejzír: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10805121298-gejzir/219562235000013/video/687737.

 

 


Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s.r.o.

Tvorba webu: wwworks.cz